Svetopisemski kviz

KVIZ (beremo Evangelij po Luku, v začetku marca 5. in 6. poglavje)

 

Izžrebani ste bili lahko vsi, ki ste imeli več kot polovico pravilnih odgovorov.
V kvizu februar 2 so bili izžrebani:

 • Damjana Čibej
 • družina Sluga
 • Barbara Bučar

Čestitamo!

Tukaj lahko rešite tretji kviz, marec 1

Oddajte rešitve prek spletnega obrazca do sobote, 13. marca.

* * *

V prvem kvizu je prispelo 24 odgovorov. Izžrebani ste bili lahko vsi, ki ste imeli več kot polovico pravilnih odgovorov.
V kvizu februar 1 so bili izžrebani:

 • Alenka Čavdek Bratina, Skrilje
 • naty.ma901@gmail.com
 • Brane Rojko, Malovše

Čestitamo!

Tukaj lahko še vedno rešite drugi kviz, februar 2

Tukaj lahko še vedno rešite kviz februar 1.

Vsi oddani kvizi se zbirajo, družine veroučencev, ki boste oddale vse kvize do velike noči, dobite majhno spodbudo.

Vsakih 14 dni bod objavljena nova vprašanja. Vabilo k branju evangelija po Luku.

KVIZ februar II
Evangelij po Luku, 3. in 4. poglavje

 1. V času katerega rimskega cesarja je Janez Krstnik nastopil v Jordanski pokrajini?

a) Avgusta; b) Heroda; c) Tiberija; d) Trajana.

 

2. Poncij Pilat je bil rimski upravitelj:
a) Jeruzalema, b) Galileje, c) Judeje, d) Dalmacije.

 

3. Janez Krstnik je klical: »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze …« Katerega preroka iz Stare zaveze je pri tem navajal?

a) Jeremija, b) Izaija, c) Daniela, d) Mojzesa.

 

4. Janez Krstnik je ljudem oznanjal spreobrnjenje in povedal tudi primero o drevesu. Kaj se po njegovih besedah zgodi z drevesom, ki ne rodi sadu?

a) Se posuši; b) posekajo ga in vržejo v ogenj; c) gospodar ga zalije in pusti še eno leto …;

d) poškropijo ga proti škodljivcem.

 

5. Hudič je v puščavi Jezusa skušal trikrat. Pri drugi skušnjavi mu je obljubil, da (dopolni pravilen odgovor):

a) bo iz kamna naredil kruh; b) bo njegovo Cerkev naredil močno; c) mu bo dal vso oblast in slavo; d) mu bo dal več sledilcev na faceboku.

 

6. Janez je grajal tudi Heroda zaradi njegove žene Herodiade, ker:

a) se ni udeleževala verskih obredov; b) je že bila žena njegovega brata; c) je bila opravljiva; d) je bila z njim v krvnem sorodstvu.

 

7. Evangelist Luka piše, da je ob Jezusovem krstu Sveti Duh prišel nadenj:

a) v osebi goloba, b) v podobi goloba, c) v podobi kakor golob, d) v golobu, e) v ognjenih jezikih.

 

8. Ko je Jezus začel delovati, je bil, kot piše evangelist Luka, star:

a) triintrideset let, b) okoli trideset let, c) trideset let, d) okoli triintrideset let.

 

9. Luka je napisal Jezusov rodovnik, ki sega:

a) do deda, b) do pradeda, c) do Davida,

d) do Noeta, e) do Adama.

 

10. Jezus se je v puščavi postil:

a) 40 dni, b) 50 dni, c) do velike noči, d) do prenehanja karantene.

 

11. S katerimi besedami je Jezus v Kafarnaumu iz človeka izgnal hudobnega duha?

a) Vstani in hodi. b) Umolkni in pojdi iz njega. c) Proč izpred mene v večni ogenj. d) Vem, kdo si.

 

12. Jezus je prišel v kraj, kjer je odraščal. To je:

a) Ankaran, b) Nazaret, c) Jeruzalem, d) Betlehem.

 

13. Jezus je v Kafarnaumu ozdravil Simonovo (Petrovo):

a) mamo, b) ženo, c) sestro, d) teto, e) taščo.

 

14. Jezus je polagal roke in iz mnogih ljudi so odhajali hudobni duhovi ter pri tem vpili, da je Jezus:

a) prevarant, b) sanjač, c) izreden človek, d) Božji Sin.

 

15. POZOR: DVOUMNO ZARADI EVANGELIJA PO MATEJU.

In za konec: Iz teh dveh poglavji smo lahko izvedeli, česar verjetno doslej niste vedeli: da je sveti Jožef imel očeta, ki mu je bilo ime:

a) Jožef, b) Levi, c) Eli, d) Jelinčič.

 

 

 


KVIZ februar I

 1. Zakaj sta šla Jožef in Marija iz Nazareta v Betlehem?

Ker so ob prazniku Judje romali v Betlehem;
ker je bilo prerokovano, da se bo Odrešenik rodil v tem mestu;
ker sta morala oddati popis nepremičnin;
ker je cesar ukazal popis prebivalstva.

 1. Ali je angel Gabrijel razodel svoje ime pri napovedih rojstva Janeza Krstnika in Jezusovega rojstva?

Da, pri obeh;
ne, pri nobenem;
da, samo pri Jezusovem;
da, samo pri Janezovem.

 1. S katerimi besedami je Elizabeta izpovedala vero, da je Marija postala Božja Mati? Dopolni pravilen odgovor.

»Od kod meni to, da …?« ________________________________________________
Ne boj se, Marija, kajti …  ________________________________________________
Zdrava, milosti polna …  ________________________________________________
Sveti Duh bo prišel nate in …  ________________________________________________

 1. Kako se je imenoval oče Janeza Krstnika?

Joahim,
Jožef,
Zaharija,
Karel Erjavec

 1. Zakaj sta se šla Jožef in Marija popisat ravno v Betlehem?

Ker je bila tam upravna enota;
ker je bilo to najbližje mesto;
ker je bil Jožef Davidov potomec;
ker ju je tja vodila zvezda.

 1. Kateri cesar je vladal v času Jezusovega rojstva?

Avgust,
Herod,
Kvirinij,
Putin,
Antipa.

 1. Komu je evangelist Luka posvetil evangelij?

Titu,
Teofilu,
Jezusu,
bralcu.

 1. Kakšno znamenje je dal nadangel Gabrijel Zahariju?

V templju se je zabliskalo;
v templju je se je pojavil dim kadila;
Zaharija je onemel;
v templju se je pojavil vonj kadila;
naročil je, naj mu da ime Janez.

 1. Zakaj so starši dete Jezusa prinesli v Jeruzalem?

Da bi ga krstili;
da bi se skrili pred Herodom;
da bi izpolnili zapoved Mojzesove postave;
da bi ustavili spotakljive govorice.

 1. Kdo je ob Jezusovem darovanju v templju pričeval zanj?

Simeon in Ana,
Joahim in Ana,
Joahim in Elizabeta.

 1. Koliko je bil Jezus star, ko je sam ostal v templju?

7 let,
12 let,
4 leta,
18 let.

 1. V kateri pokrajini se je Jezus rodil?

Galileji,
Judeji,
Samariji,
Murglah,
Cezareji.

 1. V Kateri pokrajini je Jezus odraščal?

Galileji,
Judeji,
Samariji,
Murglah,
Cezareji.

 1. Kaj so naredili pastirji, ko so jim angeli poročali o Jezusovem rojstvu?

Zakurili so kresove;
novico so takoj objavili na facebooku;
hitro so odšli na pot v Betlehem;
novico so preverili na RTVSlo.

 1. Katera izjava o tem, da je Sveto pismo navdihnjeno, je pravilna? (en pravilen odgovor)

Včasih so pač tako razmišljali, ker niso bili izobraženi;
Jezus je to povedal kot prispodobo, vendar s tem ni mislil resno;
karkoli verjameš, vera pomaga, že čisto psihološko;
Bog je pisateljem narekoval, kaj naj pišejo;
Bog je pisatelje pri pripovedovanju in pisanju navdihoval.