Bralci

Bralci imate pomembno in lepo službo. Razpored potrebujemo, da branje lepo poteka.
Ko ste določeni in ne morete priti, poskrbite sami, da pride nekdo drug.
Pred mašo se oglasite v zakristiji, da ni negotovosti, ali bo kdo bral. Med bogoslužjem lahko potem pridete brat kar iz cerkve.

Razpored za bralce v Črničah – NOV

Razpored za bralce v Kamnjah

Odtisi beril: