Bralci

V času omejen udeležbe se tudi bralci ne morete držati narejenega celoletnega razporeda.
V času do velike noči sodelujejo družine veroučencev. Vsaj eno berlilo pa se prebere pri arbonu v cerkvi. Ko se udeležite tedenske ali nedeljske maše, se lahko kar sami javite za branje.

Bralci imate pomembno in lepo službo. Razpored potrebujemo, da branje lepo poteka.
Ko ste določeni in ne morete priti, poskrbite sami, da pride nekdo drug.
Pred mašo se oglasite v zakristiji, da ni negotovosti, ali bo kdo bral. Med bogoslužjem lahko potem pridete brat kar iz cerkve.

– nedelja 7.2.2021:  sodelujejo veroučenci in starši 4. razreda iz Kamenj in Črniče
– nedelja 14.2.2021: sodelujejo veroučenci in starši 5. razreda Kamnje in Črniče
– nedelja 21.2.2021: sodelujejo veroučenci in starši 6. razreda Kamnje in Črniče
– nedelja 28.2.2021:  sodelujejo veroučenci in starši 7. in 8. razreda Kamnje
– nedelja 7.3.2021:  sodelujejo veroučenci in starši  7. in 8. razreda Črniče
– nedelja 14.3.2021: sodelujejo veroučenci in starši 1. razreda
– nedelja 21.3.2021:  sodelujejo veroučenci in starši 2. razreda

Razpored za bralce v Črničah – (trenutno s ega ne ne moremo držati)

Razpored za bralce v Kamnjah – (trenutno s ega ne ne moremo držati)