Kako zvonijo zvonovi

Dominik Malovrh je pripravil to predstavitev obnovljenega zvonjenja v cerkvi sv. Justa v Gojačah.
V preteklem letu je s pomočjo dobrotnika cerkev dobila nov zvon, v letošnjem letu pa so domačini pod nadzorom firme JMZ izpeljali popolno obnovo vse opreme starega zvona in izdelali opremo za novi zvon. Domači mojstri so zelo potrudili in po strokovnih navodilih škofijskega kolavdatorja in mojstrov iz JMZ natančno izdelali jarme in okovje za vpetje. Poskrbeli so tudi za napeljavo inštalacije. Novi elektronsko vodeni pogoni zvonova sedaj mehko zaženejo in mehko zvonijo.
Tako sedaj oba skupaj pojeta veselo pesem Gospodu.
Mali zvon je žal počen, a se ga zaradi finančne stiske v tej obnovi ni zavarilo.
Zvonovi: 1. Feniks Žalec – 2019 – c”-4/16 2. De Poli – 1929 – d”-6/16