Druga med letom, svetopisemska nedelja, 26. 1.

Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča.« (Mt 4,17–18)

Odlomki na naslednjo nedeljo:
Mal 3,1-4
Heb 2,14-18
Lk 2,22-40

 

 

 

Spremeniti ali spreobrniti

Veselim se, da bom kmalu lahko hodil »ob jezeru, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini. … Ob poti k morju, onkraj Jordana.« Izaija je napovedal da bo prav tu »ljudstvo, ki je sedelo v temi,« zagledalo veliko luč. Po krstu je Jezus prav tu začel oznanjati. In v sveto deželo ne grem tako kot prvič, da bi tam Kristusa čim bolj razumel, ampak da bi še bolj hodil za njim. V tem je velika razlika.

Jezus ni začel govoriti o tem, kakšen je Bog, kakšni moramo biti mi. Začel je s »Hodi za menoj«. »Spreobrnite se« (metanoein) pomeni pojdite onkraj svojega razmišljanja. Prav to nas največkrat ustavlja na poti, preprečuje, da bi se nam lahko Bog razodel. Hoditi za Jezusom torej pomeni nekaj drugega kot razumeti ali pa posnemati.

Ko sem bil prvič v teh krajih, sem hotel čim bolj razumeti, strniti vtise, imeti predstavo … Sedaj grem tja, da bi še bol hodil za njim. Tega pa nimam v rokah, ni pod mojo kontrolo. Kristus me preseneča sproti. Zelo sem hvaležen ljudem, ki so mi pomagali odkrivati to razliko.

Toda če se z nekom srečaš, deliš z njim njegovo življenje, ga poznaš. Prav moja »pametnost« je lahko največja ovira, ko ne grem tudi onkraj zgolj moje pameti. Prej se bo spreobrnil velik grešnik kot nekdo, ki »vse ve« ali nekdo, ki sicer ponižen in dober ostaja samo v svojih mislih.

Kristus torej ne začne (tudi tebi) govoriti, kakšen je Bog, kakšen moraš biti. To so delale in bodo delale religije, posvetne in pobožne. »Spreobrnite se in verujte evangeliju,« pa je nekaj povsem drugega. Ne verujem več, da »Hodi za menoj« torej pomeni, da ne verujem več, da Bog je, ampak verujem Bogu. Samo to me res premakne in spremeni.

Branje svetega pisma je prav to. Ne beremo, da bi razumeli. Beremo, da bi se srečali in se poznali. Veruješ, da je za besedami, ki jih bomo brali na maratonu nekdo in ne nekaj? Ga želiš srečati in poznati?

župnik

 

Arhiv oznanil …