Referendum o uzakonjenju samomora s pomočjo, nekaj vsebin

 

Stališče SŠK do referendumskega vprašanja.

 Stališče SŠK do referendumskega vprašanja
https://katoliska-cerkev.si/stalisce-ssk-do-referendumskega-vprasanja-o-uzakonjenju-samomora-s-pomocjo

 1. Slovenski škofje ostro nasprotujejo predlogu Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenjahttps://katoliska-cerkev.si/slovenski-skofje-enotno-nasprotujejo-predlogu-zakona-o-pomoci-pri-prostovoljnem-koncanju-zivljenja
 2. Za kulturo spoštovanja vsakega človeškega življenja – Izjava Komisije Pravičnost in mirhttps://katoliska-cerkev.si/za-kulturo-spostovanja-vsakega-cloveskega-zivljenja-izjava-komisije-pravicnost-in-mir
 3. Evtanazija je zločin proti življenju – Pismo Kongregacije za nauk vere z naslovom Usmiljeni Samarijanhttps://katoliska-cerkev.si/evtanazija-je-zlocin-proti-zivljenju-pismo-kongregacije-za-nauk-vere-z-naslovom-usmiljeni-samarijan
 4. Skupna izjava verskih skupnosti glede uvajanja samomora s pomočjo v slovensko zakonodajo: https://katoliska-cerkev.si/skupna-izjava-verskih-skupnosti-glede-uvajanja-samomora-s-pomocjo-v-slovensko-zakonodajo
 5. Nadškof Zore o evtanaziji: ‘Še srednji vek je poznal razliko med zdravniki in krvniki’: https://katoliska-cerkev.si/nadskof-zore-o-evtanaziji-se-srednji-vek-je-poznal-razliko-med-zdravniki-in-krvniki
 6. Prispevek tiskovnega predstavnika Katoliške Cerkve na seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti: https://katoliska-cerkev.si/prispevek-dr-gabriela-kavcica-na-seji-komisije-za-peticije-clovekove-pravice-in-enake-moznosti
 7. Duhovniki slovenskih bolnišnic odločno nasprotujejo medicinski zastrupitvi bolnih in ostarelih: https://katoliska-cerkev.si/duhovniki-slovenskih-bolnisnic-odlocno-nasprotujejo-medicinski-zastrupitvi-bolnih-in-ostarelih
 8. Stališče Komisije pravičnost in mir SŠK o evtanaziji (2015): https://katoliska-cerkev.si/stalisce-komisije-pravicnost-in-mir-ssk-o-evtanaziji
 9. Proti nasilnemu končanju življenja: https://katoliska-cerkev.si/proti-nasilnemu-koncanju-zivljenja
 10. Stališče o evtanaziji (dr. Anton Stres): https://katoliska-cerkev.si/stalisce-o-evtanaziji
 11. Novinarska vprašanja o stališču nadškofa Zoreta glede razprave o evtanaziji v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si/novinarska-vprasanja-o-staliscu-nadskofa-zoreta-glede-razprave-o-evtanaziji-v-sloveniji