Sodelovanje pri bogoslužju

 

 

PREJEMANJE SVETEGA OBHAJILA
V času strogih omejitev velja prejemanje na roke brez izjem. Ponovimo, kako prejemamo sveto obhajilo na roko. Pristopimo in položimo (desničarji) levo dlan na desno (v obliki ladje, križa). Odgovorimo amen. Obhajalec položi hostijo v dlan. Stopimo nekoliko vstran in obrnjeni naprej z desno roko spoštljivo primemo in zaužijemo evharistični kruh. Ni primerno, da hostijo zaužijemo šele potem, ko se obrnemo stran ali celo med hojo. Tudi ni primerno, da hostijo primemo kar iz obhajalčevih rok. Pustimo, da jo položi v dlan. To drža sprejemanja. Kristusa sprejmemo.
Ne bojmo se. Jezus se nam daje v hrano. Pomembno pa je da zlasti otroci poskrbite, da prejemanje ostane spoštljivo in ne samo iz navade.
V lasu omejitve masko pred obhajilom snamemo in si jo potem ponovno namestimo.

Prenos bogoslužja in kaj evharistija sploh je ….

V času, ko ne moremo priti skupaj, vas vabim, da sodelujete tudi tako, da morda doma zapojete, zaigrate kaškšno velkonočno ali drugo pesem za bogoslužje. Posmnemite na telefn in pošljite. Bom morda kaj vključil v prenose svetih maš (ne bom mogel vključil vse). Bo pomagalo k izkušnji občestva med nami.
Najbolje, da posnamete video, lahkotudi samo zvok in zraven pošlite pe kako fotografijo.
Lahko pošljete tudi odlomke beril pri sveti maši.

Razpored sodelovanja za Črniče …,   za Kamnje …

Čemu sodelovanje pri sveti maši? Zakaj ste vključeni tudi starši, otroci in drugi župljani?
Ne zato, da bi delali bolj zanimive in daljše svete maše, ne zato, da bi se razkazovali. Samo za to, da nas je čim več vključenih, da se začuti celotna skupnost in da smo del bogoslužja.
Bogoslužja ne “delamo” mi, ampak se le prepustimo enemu samemu bogoslužju, ki teče v živem Kristusovemu skrivnostnemu telesu pri Očetu in na zemlji. Zato svete maše ne “spreminjamo”, ne delamo nasilja in mašil. Le vzidavamo se kot živi kamni. Sodelovanja naj se zato nihče ne ustraši, naj ga ne jemlje kot nastop ampak kot povezanost.
Seznam sodelovanj …

Bralci prevzemate branje po seznamu, ne glede na spored sodelovanja,
skupina ki sodeluje pri maši ne prevzema branja Božje besede.

Rubrika: Opombe za lepše sodelovanj pri bogoslužju …