Sodelovanje pri bogoslužju

Udeležba pri bogoslužju je še vedno omejena. Ena oseba ali gospodinjstvo na 30 m2.
Ob nedeljah še vedno prenos svete maše in vabljeni, da sodelujete bodisi v cerkvi bodisi na daljavo, tako da se vključite preko Zooma. Za sodelovanje se sproti zapisujemo v skupno tabelo. Tam je tudi povezava.
Tudi doma lahko sodelujemo drugače, če si res vzamemo čas in prostor in glasno sodelujemo s petjem, molitvijo. Sveti Duh vedno najde pot, potrebuje pa naše pripravljeno telo in odrto srce.

 * * * 

Čemu sodelovanje pri sveti maši?
Zakaj ste vključeni tudi starši, otroci in drugi župljani?

Ne zato, da bi delali bolj zanimive in daljše svete maše, ne zato, da bi se razkazovali. Samo za to, da nas je čim več vključenih, da se začuti celotna skupnost in da smo del bogoslužja.
Bogoslužja ne “delamo” mi, ampak se le prepustimo enemu samemu bogoslužju, ki teče v živem Kristusovemu skrivnostnemu telesu pri Očetu in na zemlji. Zato svete maše ne “spreminjamo”, ne delamo nasilja in mašil. Le vzidavamo se kot živi kamni. Sodelovanja naj se zato nihče ne ustraši, naj ga ne jemlje kot nastop ampak kot povezanost.

PREJEMANJE SVETEGA OBHAJILA
V času strogih omejitev velja prejemanje na roke brez izjem. Ponovimo, kako prejemamo sveto obhajilo na roko. Pristopimo in položimo (desničarji) levo dlan na desno (v obliki ladje, križa). Odgovorimo amen. Obhajalec položi hostijo v dlan. Stopimo nekoliko vstran in obrnjeni naprej z desno roko spoštljivo primemo in zaužijemo evharistični kruh. Ni primerno, da hostijo zaužijemo šele potem, ko se obrnemo stran ali celo med hojo. Tudi ni primerno, da hostijo primemo kar iz obhajalčevih rok. Pustimo, da jo položi v dlan. To drža sprejemanja. Kristusa sprejmemo.
Ne bojmo se. Jezus se nam daje v hrano. Pomembno pa je da zlasti otroci poskrbite, da prejemanje ostane spoštljivo in ne samo iz navade.
V lasu omejitve masko pred obhajilom snamemo in si jo potem ponovno namestimo.

Prenos bogoslužja in kaj evharistija sploh je ….

Rubrika: Opombe za lepše sodelovanj pri bogoslužju …