Sodelovanje pri bogoslužju

Razpored sodelovanja za Črniče …,   za Kamnje …

Čemu sodelovanje pri sveti maši? Zakaj ste vključeni tudi starši, otroci in drugi župljani?
Ne zato, da bi delali bolj zanimive in daljše svete maše, ne zato, da bi se razkazovali. Samo za to, da nas je čim več vključenih, da se začuti celotna skupnost in da smo del bogoslužja.
Bogoslužja ne “delamo” mi, ampak se le prepustimo enemu samemu bogoslužju, ki teče v živem Kristusovemu skrivnostnemu telesu pri Očetu in na zemlji. Zato svete maše ne “spreminjamo”, ne delamo nasilja in mašil. Le vzidavamo se kot živi kamni. Sodelovanja naj se zato nihče ne ustraši, naj ga ne jemlje kot nastop ampak kot povezanost.
Seznam sodelovanj …

Bralci prevzemate branje po seznamu, ne glede na spored sodelovanja,
skupina ki sodeluje pri maši ne prevzema branja Božje besede.

Rubrika: Opombe za lepše sodelovanj pri bogoslužju …