Strežniki

Preberete lahko nov razpored za strežnike.
Sedaj so se razmere že zelo sprostile in je čas, da kar velikodušno sodelujete. Sedaj niste več vezani samo na dva, lahko  vas je več skupaj pri streženju.
Tudi novi se lahko pridružite.

Razpored za Črniče  in  za  Kamnje