Strežniki

Nov razpored za Kamnje …

Nov razpored za Črniče …

Pohvala vsem, ki ste prostovoljno prišli med počitnicami in prihajate tudi med tednom.

Če ne boš mogel priti, ko si na seznamu, pokliči nekoga in poskrbi za zamenjavo.