Oddani mašni nameni (Opravljeni drugje)

Mašni nameni, ki jih bo v Petrovem domu daroval g. Aleksander Lestan (oktober)
Spodnji nameni bodo darovani v novembru. Sedaj vam bom lahko sporočil tudi bolj natančen dan, ko se tam maša daruje.

 • za † Lojzko Persič in vse iz njene družine, p. n. Črniče 25
 • za † Benjamina in vse †† Valič, p. n. Črniče 25
 • za † Emila in vse †† Leban, p. n. Črniče 25
 • za † Bernardo Koron, p. n. Črniče 25
 • v zahvalo in priprošnjo Materi Božji in dušam v vicah, p. n. Črniče 25
 • za † Danila Cigoja, Malovše 37
 • za pok. Mirka Ravnika, p. n. Kamnje (opravljena v Kopru)
 • v zahvalo za življenje in priprošnjo za srečno rojstvo, Malovše 38
 • za †† starše in brata, p. n. Malovše 38
 • v priprošnjo in zahvalo Svetemu Duhu, Kamnje 6a
 • za vse †† Štrancar, Gojače 3a
 • za ††  Bratina in † Marinko Gerljevič, p. n. Gojače 3a
 • po namenu, Vrtovin 89 (5 maš)
 • za † Zorko Brankovič, p. n. Črniče 24
 • za † Marjana Fišerja, Črniče 24
 • za †Kazimirja Bavca Črniče 69g
 • za †brata in sestro, Skrilje 36
 • za †† Lozar, Vrtovin 124
 • za †† Bratina, Vrtovin 17

Ob dnevu vernih rajnih ste darovali za:
31 svetih maš za duše v vicah,   opravljene bodo drugje. To je dragocen dar za mnoge pozabljene pokojne, za katere morda nihče ne moli.