Nova okna krasijo črniško župnijko cerkev

 

V teh dneh gre h koncu montaža novih oken v župnijski cerkvi v Črničah.

Dotrajana okna so klicala po menjavi in smo se z vso dokumentacijo prijavili tudi na razpis. Žal med množico prijav nismo bili izbrani. Tako bo ta obnova v celoti sad naših prihrankov iz vaših darov za cerkev.
Izdelana in montirna so vsa okna, in dvoje notranjih vrat v prezbiteriju, kar 25 izdelanih enot. Zahvaljujemo se mizarstvu Maiti iz Sela za ugodno ponudbo, lepo sodelovanje  in kvalitetno izdelavo. Hvala članom gospodarskega sveta in drugim, ki ste sodelovali pri pripravi in izpeljavi teh obnovitvenih del.
Še vedno zbiramo namenska sredstva, da poravnamo celotno investicijo v vrednosti 16.300 €. Svoj dar lahko oddate osebno ali nakažete na župnijski račun župnije Črniče; SI56 6400 0940 2095 066 odprt pri PHV.
Z blagoslovom bomo počakali do prazika sv. Vida. Upajmo, da se bomo takrat že lahko zbrali pri bogoslužju.
Hvala za vaše darove za cerkev in vse druge dobrote.