Prejemanje obhajila

 

 

Nekateri sprašujete in si ne upate prejemati obhajila na usta. V času epidemije je bilo določeno, naj se raje obhajamo na roke. Čas teh ukrepov je mimo. Zato lahko prejemate sveto obhajilo tudi na usta. Pri obeh načinih pa je pomembno, da prejemamo spoštljivo.

Notranja pripravljenost

Bolj kot zunanja oblika je pomembna notranja pripravljenost, povezanost z občestvom. Že sama beseda »obhajilo« in latinska »communio« pomeni, da obhajila ne prejmemo zasebno, temveč vedno kot del enega Kristusovega telesa. Zato je potrebno, da smo pred prejemom spravljeni. Spravo s Cerkvijo nam podeli zakrament spovedi. Delivec vsakič sproti reče »Kristusovo telo«. Bogoslužje nas s tem spomni na dvoje: da ne gre za navaden kruh in da smo tudi mi, ki pristopamo, s krstom že postali del tega skupnega telesa. Torej ne moreš prejemati obhajila in sam določati ter živeti po svojih predstavah in čutenjih.

Nekateri občutijo prevelik strah in se takoj čutijo nevredne za prejem obhajila. Nekateri pa živijo nasprotno skrajnost in gredo k obhajilu »kar tako«, čeprav drugače sploh ne prihajajo k bogoslužju in pridejo le, ko je maša po njihovem namenu ali za kak praznik. To je božji rop, nevredno prejemanje. Če izpustimo nedeljsko mašo zaradi bolezni ali nujne ovire, lahko prejmemo in je celo prav, da prejmemo tudi obhajilo. Če pa le sami določamo, kdaj bomo šli k sveti maš, moramo prej k zakramentu spovedi.

Zunanja pripravljenost

Ko prejmem obhajilo na roke, se za trenutek zadržim, stopim malo vstran, in zaužijem Kristusovo telo na mestu in šele potem grem naprej. Zaužitje med potjo, kot da bi prejeli le kak priboljšek, ni primerno.
Če nimamo težav z gibanjem in nismo med najbolj starimi, je prav, da pridemo iz klopi. Drugi pa dajmo prostor. Tudi hoja je simbolni del obhajila.
Zlasti otroke sem do epidemije učil, naj prva leta prejemajo obhajilo na usta. Prav otroci se lahko prehitro razvadijo in začnejo prejemati površno in nespoštljivo. Nekateri otroci pa ohranjajo spoštljivost in so lahko zgled nam odraslim.

župnik