Napotki za vpeljevanje bogoslužja

 

V nedeljo bosta dve maši na prostem (v Vrtovinu in na Svetem Pavlu). V Črničah in Kamnjah bo ozvočen tudi prostor pri cerkvi. Še vedno bo video prenos. Vsak dan lahko na tej povezavi spremljate zvočni prenos maše in šmarnic namenjen vsem, zlasti starejšim in bolnim, ki ne morejo priti ali jim še vedno odsvetujemo udeležbo pri bogoslužju.

S ponedeljkom so spet dovoljena bogoslužja z udeležbo, vendar s precej omejitvami. Prosim vas, da jih upoštevate. Začnimo počasi!  Za nedeljske svete maše prosim po dva redarja prostovoljca, ki bosta skrbela za pravilno razporeditev.
Določbe lahko v celoti preberete na spletni strani. Povzemam:

 • K maši lahko pridete le zdravi: če nimate simptomov, ne kašljate in nimate povišane telesne temperature.
  Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam škofje priporočajo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi zaščitno masko oz. primerno zaščito (šal, ruta ipd.). Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. To bo precej nerodna omejitev, vendar smo jo dolžni upoštevati.
 • Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z razkužilom.
 • Verniki morajo v cerkvi in klopeh ohranjati varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Družine in osebe v istem gospodinjstvu ste lahko skupaj.
 • Omejitev rešujmo tako, da se zvrstite pri svetih mašah tudi med tednom. Še nekaj časa bo vsaj za nekatere maše omogočen neposredni video prenos. Med tednom vsak dan neposredni zvočni prenos. Ob nedeljah bo ozvočen tudi prostor pred cerkvijo za vse, ki boste ostali in spremljali zunaj. Tudi za obhajilo počakajte zunaj. Poskrbite pa za potrebno zbranost.
 • Z dodatnimi pojasnili so maše na prostem na cerkvenem prostoru dovoljene. Na Svetem Pavlu bo tako nedeljska maša ob 17. uri.
 • Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki nedeljsko dolžnost izpolnijo tako, da pridejo k maši enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.
 • Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme.
  Pravilo za obhajanje: Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
 • Prihajanje in odhajanje: Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej tisti, ki so jim bližje, ter se čim prej oddaljijo, da sprostijo prehod. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).
 • Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu.
 • Strežniki in drugi sodelavci morajo upoštevati razdaljo 1,5 m. Do nadaljnjega prosim, če pri maši strežeta le po dva strežnika.
 • Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
 • Dosledno se opusti rokovanje pri pozdravu miru in uporaba blagoslovljene vode v kropilniku, lahko pa jo nesete domov.

SVETA SPOVED
Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. Nujno je zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.

DRUGI ZAKRAMENTI
Krščuje se le posamično ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
Prvo obhajilo bomo imeli verjetno v juniju po dogovoru s starši posebej  za vsako družino ali v manjših skupinah. Zakrament prvega obhajila je mogoče podeliti v skupinah z največ 5 prvoobhajanci. Potrebno pa bo še nekaj priprave. Vsa podeljevanja birme so zaradi osebnega stika preložena na jesenski čas. Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb z uporabo mask. Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

POGREBI
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil za svete maše.

DOGODKI V ŽUPNIJI
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so odprti za obiskovalce le po vnaprejšnjem dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu.
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če se bo stanje poslabšalo in se bodo  državna navodila zaostrila, bodo škofje sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših skupnosti.