Devetdnevnica birmanci pred pripravo

pojdi na:
četrtek, 15. 8.   petek  sobota   nedelja   ponedeljek   torek   sreda   četrtek   petek, 23. 8.

Devetdnevnica pred pripravo na birmo          devetdnevnica za starše (botre)…
Zelo te vabim, da vzameš resno to molitev vsak dan od četrtka. Zadnje dni bomo skupaj. Predlagaj tisto za starše tudi svojemu botru/botri, če si že izbral/a. Vsak dan si vzameš čas ter preprosto in s srcem moliš:

  • stara in lepa himna Pridi, Stvarnik …
  • prošnja za vsak dan za darove
  • zaključiš z molitvijo k Svetemu Duhu

VSAK DAN:
O pridi, Stvarnik Sveti Duh,
obišči nas, ki Tvoji smo,
napolni s svojo milostjo,
srce po Tebi ustvarjeno.

Ime je Tvoje Tolažnik,
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.

 Čutilom našim luč prižgi,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika,
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas,
in zla nas varuj vsakega.

Po Tebi naj spoznavamo,
Očeta in Sina Božjega
in v Tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh.
Amen.


PRVI DAN –ČETRTEK, 15. 8.

Pridi Duh vstalega Kristusa, naj v Tebi postanem ud Kristusovega skrivnostnega telesa.

Pridi Sveti Duh in poruši pregraje sovraštva in razdeljenosti, ki smo jih zgradili s svojo sebičnostjo.

Pridi, Duh občestva med Očetom in Sinom, in nas poveži v eno samo srce, ki ljubi in veruje v edinega Boga Očeta.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


DRUGI DAN –PETEK, 16. 8.

Pridi, duh modrosti, ki izhajaš iz Očeta in Sina,

Ti veselje naših src, reši nas navezanosti na stvari in nam daj okusiti Očetovo Ljubezen do nas.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


TRETJI DAN –SOBOTA

Pridi, duh umnosti, ki si navdihoval preroke, Ti Luč našega razuma, pomnoži nam vero, da bomo v dogodkih in stvarstvu odkrivali navzočnost Božjega kraljestva.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


ČETRTI DAN – NEDELJA, 18. 8.

Pridi, duh sveta, ki nam pomagaš postajati živa daritev v Kristusu, v slavo Boga Očeta;

Ti blagi Tolažnik, podari nam dar razločevanja in modrost pri odločanju.

Pomagaj nam odgovoriti na Jezusov klic in vršiti vsa naša dela v skladu z Očetovo voljo. Pomagaj nam v svobodi hoditi za Kristusom našim Gospodom, da se bo širilo Božje Kraljestvo.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


PETI DAN – PONEDELJEK

Pridi, duh moči, ki nas v Kristusu povezuješ v eno telo in eno dušo.

Ti Opora slabotnih in Moč ljubezni,

daj da bomo vedno in povsod pričevali za Kristusa, služili trpečim bratom in vsem potrebnim, premagovali sebičnost in slaba nagnjenja.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


ŠESTI DAN – TOREK

Pridi, duh vednosti, ki nas vodiš k polnosti resnice. Ti notranji Učitelj, pomagaj nam, da se odtrgamo od modernih malikov; uči nas, da bomo v stvareh videli pot, ki nas vodi k Očetu ter cenili stvarstvo kot Božje delo, ki proslavlja Boga; pomagaj nam v Kristusu prepoznati Srce sveta!

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


SEDMI DAN – SREDA, 21.8 (odhod)

Pridi, duh pobožnosti, ki si nas prerodil za Božje otroke in nas naredil za svoje zemeljsko svetišče.

Ti Gost naših duš, prebivaj v naših srcih in nas razvnemi s sinovsko ljubeznijo, pozornostjo in naklonjenostjo, da bomo ljubili Očeta nad vse in v Kristusu postali enega srca in duha!

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


OSMI DAN – ČETRTEK (na poti)

Pridi, duh strahu božjega, Ti, ki si občestvo Ljubezni med Očetom in Sinom, zasej v naših srcih strah pred tem, da bi Te izgubili, vtisni v našo notranjost tenkočutno vest, da bomo živeli v ljubezni in bili pripravljeni rajši vse pretrpeti, kakor grešiti.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


DEVETI DAN – PETEK (na poti)

Marija, Božja mati in Mati Cerkve. Ti si pred binkoštnim molila skupaj z apostoli. Tebi izročamo svojo prihodnje življenje. Tebi izročamo vse želje našega srca. Bodi nam učiteljica na poti vere. Nežno in krepko odpiraj naše srce, da se bo lahko popolnoma odprlo ljubezni Svetega Duha.

Sveti Oče, v Jezusovem imenu, pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!

O pridi Stvarnik Sveti Duh …


NA KONCU:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
– in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.