Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05)368 80 20

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljívost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu.
Gal 5,22–25

Odlomki Božje besede na nedeljo Svete Trojice:
1. berilo: 5 Mz 4, 32–34.39–40
2. berilo: Rim 8,14–17
evangelij: Mt 28,16–20

 

 

 

 

Stolp do neba

Neki človek se je zaljubil v slavno nemško pevko in plesalko Henriette Sonntag, ki se mu je zdela vzor popolne lepote. Nekega dne mu je prijatelj dejal: »Ali nisi opazil, da ima eno oko manjše od drugega?« Občudovalec je odgovoril: »Ni res. Eno oko ima večje od drugega!«

Ljubezen naredi, da drugega vidimo drugače. Šele potem, ko ga lahko drugače vidimo, lahko do njega postanemo drugačni. Te zmožnosti pa sami nimamo. Ljubezen ni iz nas. Dana nam je. V nasprotju z živalmi smo ljudje ustvarjeni, da bi bili »prevodni«. Nekdo jo sprejema in daje naprej, drugi ostaja zaprt. Če je že v naravnem življenju tako, koliko bolj je to odločilno za vernika. Tu se pokaže delovanje Svetega Duha. Duhovno življenje je v tem, da si prevoden.

Resnično duhovni človek se ne trudi več le iz sebe, da bi bil miren, vesel, potrpežljiv … Dokler se samo trudiš, drugega še vedno vidiš le od zunaj. In še vedno te bo na njem motilo mnogo stvari. Prej ali slej, ko bo ranjen tvoj jaz, se boš vanje obregnil. »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljívost, zvestoba …«

Duhovno življenje kristjana, vrednost njegove molitve, se pokaže v njegovih odnosih do drugega. To so binkošti. Tam se je razodel Sveti Duh in tam se je začela Cerkev. Sveti Duh nam lahko razodene drugega, zato nam samo on lahko razodene Boga. Cerkev je stavba, v kateri je pomemben drugi. Na binkošti se je začel zidati nov stolp.

Poznamo svetopisemsko pripoved o babilonskem stolpu. Običajno mislimo, da so ta stolp zidali brezbožniki, ki so hoteli izzivati Boga. Pa ni bilo tako. Zidarji so bili pobožni možje in zidali so eno od svetišč v nadstropjih, katerih ruševine lahko še vidimo v Mezopotamiji. Toda hoteli so »si narediti ime«. Niso zidali, da bi se slavilo Božje ime. Skrbelo jih je za njihovo lastno. Sad njihovega početja: govorili so en sam jezik, vendar se niso več razumeli.

Na binkošti se zgodi nekaj drugega. Govorijo vsak svoj jezik, in vendar se med seboj razumejo. Apostoli so začeli graditi drugačen »stolp do neba«. Toda preden so prejeli Svetega Duha, pred binkoštmi, so tudi apostoli kljub trudu bolj iskali, kako bi si naredili ime. Zato so pogosto razpravljali, kateri izmed njih je večji, kateri bo zasedel katero mesto v nebesih …

In skozi vse to moramo tudi mi. Dokler nas Sveti Duh ne iztrga is središča, ne moremo zidati »stolpa do neba«. »Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu,« pribije apostol Pavel. Vedel je za prepire med kristjani v prvih skupnostih. Živeti po mesu in ne po Duhu torej pomeni živeti iz sebe, v na videz pobožni vnemi, da da bi rešili sebe. Lahko si še tako izdelan in popoln, vendar nimaš Duha, dokler ne postaneš prevoden. Sad Svetega Duha je bil, da se apostoli niso več bali zase. Tudi ti pusti, da te Sveti Duh reši tebe samega.

župnik

 

 

Arhiv oznanil ...

Z Marijo deli vse, tudi križ, kot Jezus.

sv. mati Terezija   vir...

Povečaj

Radijski misijon 2017

12. RADIJSKI MISIJON – 2. – 8. april 2017
„Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim“

 

1. dan - nedelja, 2.4.:          Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim

v  17.00          govor – nadškof dr. Anton Stres

v  20.00          prenos molitve iz kapele Hčera krščanske ljubezni v Šentjakob

v  21.00          ponovitev govora ob 17.00

 

2. dan - ponedeljek, 3.4.:PREPROSTO - Gospoda lahko vsak razume - bistvo vere

v  10.15          govor – dr. Robert Petkovšek, dekan Teološke fakultete

v  10.30 - 12.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Markom Jeromlom

v  17.00          govor – dr. Robert Petkovšek, dekan Teološke fakultete

v  18.00 - 20.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Rokom Gajškom

v  19.00          prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega (mašuje Borut Pohar)

v  20.00          prenos molitve iz kapele Hčera krščanske ljubezni v Šentjakobu

v  21.00          ponovitev govora ob 10.15

v  21.30          ponovitev govora ob 17.00

3. dan - torek, 4.4.:PONIŽNO - Ko se v šibkosti odpremo, vstopi Gospod - naša grešnost

v  10.15          govor – Tilen Prinčič

v  10.30 - 12.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) s Tilnom Prinčičem

v  17.00          govor – dr. Peter Žakelj

v  18.00 - 20.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Jožetom Zupančičem

v  19.00          prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega (mašuje Lojze Letonja)

v  20.00          prenos molitve iz kapele Hčera krščanske ljubezni v Šentjakobu

 

v  21.00          ponovitev govora ob 10.15

v  21.30          ponovitev govora ob 17.00

4. dan - sreda, 5.4.:KROTKO - Sprejem križa je začetek odrešenja

v  10.15          govor – Jože Zupančič

v  10.30 - 12.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Jožetom Zupančičem

v  17.00          govor – dr. Stanko Gerjolj, profesor

v  18.00 - 20.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Lojzetom Letonjo

v  19.00          prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega (mašuje dr. Robert Petkovšek, dekan Teološke fakultete)

v  20.00          prenos molitve iz kapele Marijinih sester na Mekinčevi 12

v  21.00          ponovitev govora ob 10.15

v  21.30          ponovitev govora ob 17.00

 

5. dan - četrtek, 6.4.:GOREČE - Brez molitve in zakramentov ni polnosti življenja

v  10.15          govor – Franc Rataj

v  10.30 - 12.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) s Francem Ratajem

v  17.00          govor – Vlado Bizant

v  18.00 - 20.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) s Pavletom Novakom

v  19.00          prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega (mašuje Roman Travar)

v  20.00          prenos molitve iz kapele Marijinih sester na Mekinčevi 12

v  21.00          ponovitev govora ob 10.15

v  21.30          ponovitev govora ob 17.00

6. dan - petek, 7.4.:ZATAJENO - Spoznanje grešnosti rodi odpuščanje - spoved

                                              SPOVEDNI DAN

v  10.15          govor – Tomaž Mavrič, generalni superior Misijonske družbe

v  10.30 - 12.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Matejem Užmahom

v  17.00          govor - Anton Pust

v  18.00 - 20.00             pogovor po telefonu (01 292 75 19) z Antonom Lavričem

v  19.00          prenos sv. maše iz frančiškanske cerkve na Tromostovju ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega (mašuje Pavle Novak, vizitator CM)

v  20.00          prenos molitve iz kapele Marijinih sester na Mekinčevi 12

v  21.00          ponovitev govora ob 10.15

v  21.30          ponovitev govora ob 17.00

 

7. dan – sobota, 8.4.:           DA BOMO ENKRAT VSI NA PRAZNOVANJU

v  10.15          govor – Anton Lavrič

v  13.00          govor - kardinal Franc Rode

v  16.00          sklep misijona - prenos sv. maše iz cerkve Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani ob navzočnosti relikvije sv. Vincencija Pavelskega.

               Somaševanje bo vodil nadškof Anton Stres

 

v  Govora ob 10.15 in 13.00 bosta ponovljena v Sobotnem duhovnem večeru.