Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05)368 80 20

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.«
Jn 2, 1-5

 

Odlomki Božje besede na naslednjo nedeljo:
Neh 8,2–10
1 Kor 12,12–30
Lk 1,1–4; 14–21

 

 

 

Nedelja verskega tiska

Središče naše vere je Kristus. Rojeni, križani, vstali, živi Kristus, ki je svojim učencem naročil: Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu!

Krščanstva ni brez občestva, ki veruje v Kristusa, in ne brezoznanjevalcev, ki z besedo in zgledom širijo veselo oznanilo.

K temu smo poklicani vsi krščeni: vse Božje ljudstvo s papežem, škofi, in duhovniki.

Seveda oznanjevalci sejejo v veter, če ni ljudi, ki imajo odprta ušesa in srca. Mednje spadamo tako kristjani, ki želimo svojo vero globlje spoznavati tudi s pomočjo medijev, kakor ljudje, ki (še) niso (ali niso več) kristjani, vendar je Kristusovo oznanilo namenjeno tudi njim.

Pri oznanjevanju se lahko opremo tudi na sredstva družbenega obveščanja: na časopise (npr. Družino), revije (npr. Ognjišče, Naša družina, Božje okolje, Mavrica …), radio (npr. Radio Ognjišče), televizijo (npr. Exodus), spletne portale (npr. Aletheia.si, Biblija.si, Druzina.si, Ognjisce.si, tudi Časnik.si, Domovina.si, Župnija Kamnje … in še na vrsto drugih spletnih dveri in orodij, ki jih – vsaj starejši – bolj slabo poznamo in zato neradi uporabljamo.

Na začetku oznanjevanja so se Jezusovi učenci najprej obračali k svojim bratom – judom. Pavel in Barnaba sta Kristusov nauk prva približala poganom, kar je pomagalo, da se je hitro razširil, se zakoreninil po vsem svetu in slednjič potrkal tudi na naša vrata.

V zadnjih desetletjih narašča število tistih, ki Kristusa ne poznajo ali ga nočejo poznati. Ohladila se je tudi vera mnogih, ki so bili krščeni. Še več: nekoč je bilo mogoče prosto oznanjati po vaseh in trgih, po strehah in celo na Areopagu, kakor pravi Sveto pismo, danes pa predvsem v družinah, pri verouku, v cerkvah in pri – pogrebih.

Drugače je z mediji. Številni, ki danes niso več pripravljeni poslušati Božje besede javno ali v cerkvah, so še vedno odprti za poslušanje na skrivnem: za primerno knjigo, Sveto pismo na spletu, verski portal na računalniškem zaslonu … predvsem pa za prepričljivo vsakdanje  človeško ravnanje in krščansko življenje verujočih.

Mediji imajo lastno govorico, posebno metodo, žal pa tudi lastno ceno. In prav slednja, naročnina, je ena izmed glavnih težav  verskega tiska.

Sicer pa, kaj pomagajo dobri mediji, dobri časopisi, revije, radio, televizija, spletni portali ali spletne dveri, če ni odprtih in odzivnih, lačnih in žejnih bralcev, poslušalcev in gledalcev! Zato se delavci pri sodobnih sredstvih družbenega obveščanja, zlasti verskega, trudijo, da bi bolje pritegnili, glasneje nagovorili, bolje vzgojili in primerno nasitili čim več sedanjih in prihodnjih uporabnikov.

Toda verski časopisi, kakršna sta Družina in Ognjišče, morajo imeti primerne prostore, usposobljene časnikarje in zunanje sodelavce, primerna tehnična sredstva (računalnike, prenosnike ali tablice, vozila za delo na terenu), usposobljene oblikovalce, zanesljivo tiskarno, prevoznike in/ali poštne infrastrukturo, predstavnike v župnijskih uradih ali v zastopnikih za verski tisk – kar vse veliko stane. Čim nižje so njihove naklade, toliko večje so finančne zagate.

Časnikarji so seveda tudi ljudje, družinski očetje in matere, ki živijo od kruha, ki ga ni brez plače. Zato je skrb za pridobivanje novih ali ohranjanje starih naročnikov zelo pomembna za vsak medij. Pri verskem pa tudi za uspeh oznanjevanja.

Nikogar ni mogoče prisiliti k zvestobi, vendar se kristjani zavedamo, da smo vsi na isti barki. Nikogar ni, ki bi nam lahko pomagal – razen nas samih. Od zunaj ni finančne pomoči, od države prav tako ne, politika pa je že 70 let prislovično mačehovska do verskih sredstev obveščanja.

Zato je zvestoba verskemu časopisu, pa naj to hočemo ali ne, tudi oblika solidarnosti in dobrodelnosti. Kajti izpad enega verskega časopisa bi pomenil deset, dvajset, trideset družin brez službe in brez kruha. Zato ostanimo zvesti verskim medijem in pomagajmo iskati novih naročnikov, saj bomo tudi tako pomagali oznanjati evangelij, ki je naša skupna skrb.

Pavel Peter Bratina

 

 

Arhiv oznanil ...

 

Med napisano evangeljsko besedo in svetniškim življenjem ni nobene druge razlike kakor med napisanimi notami in glasbeno izvedbo.

sv. Frančišek Saleški   vir...

Povečaj

Romanje svetogorskih podob po domovih

ROMANJE PODOBE PO DOMOVIH

Januar je morda malo bolj umirjen mesec. Le sprejmite podobo in se zbirajte. Lepo je, če se dogovorite in se vas več dobi skupaj. Vsi zelo potrebujemo tudi druženje.
Povsod gre naprej po razporedu (v Vrtovinu je na vasi, v Gojačah po dogovoru na tel. 040 627 193, v Malovšah na št. 31, v Črničah je v Kampo, v Kamnjah je v Vodopivški vasi na št. 16).

Pozdravna beseda svetogosrske romarice za tvoj dom ...

Podoba svetogorske želi vstopiti prav v vsak dom, brez razlike.
Kako naj molimo? Preprosto! Usedimo se, lahko prižgemo tudi svečo. Nekdo se pokriža in začne. Preberemo evangeljski odlomek, molimo desetke rožnega venca.
V vsaki torbi je mapa, v kateri najdete vse potrebno.

Družine veroučencev
Za družine veroučencev je sprejem podobe pravzaprav obvezen. Marijino podobo spremlja torba, v katerem je igra za vso družino, in zvezek, v katerega vpišite vtise in doživljanje Marijinega obiska. Otroci pa naj napišejo ali narišejo, kako so oni lahko misijonarji v okolju, kjer živijo. Pomagajte jim z razmišljanjem.

KAKO PO VASEH?
Za Skrilje, Kamnje, Potoče, Vrtovin in Črniče je narejen razpored po zaselkih. Za Gojače, Malovše in Ravne si boste podobo dajali naprej po dogovoru. Razporedi so v torbah in na spletni strani.

Seznam je samo okviren, da bo podoba neprekinjeno romala med vami. Ni treba, da jo sprejmete točno po vrstnem redu številk. Pogovorite se med seboj, kako boste v vašem tednu razporedili obiske. Nevsiljivo ponudite podobo sosedom. Ne pozabite na starejše in tiste, ki živijo sami. Povabite se tudi med seboj in skupaj molite. Tisti, ki boste imeli podobo v soboto, sporočite kontaktni osebi za vaš kraj, da bomo v nedeljo lahko oznanili in tako obveščali, do kod je podoba že poromala.

Razporedi:

Ravne ...          Črniče ...         Malovše ...           Gojače ...

Vrtovin ...        Potoče ...          Kamnje ...          Skrilje ...

Priprava na misijon je priložnost in naloga, da se med seboj poiščemo in pogovarjamo.

Kontaktne osebe:
Ravne: Marinka Vidmar 031 516 722
Črniče: Marina Ušaj 041 590 398
Malovše: Vida Gerljevič: 051 841 522
Gojače: Marjetka Bovcon:040 627 193
Vrtovin: Mavricija Ferjančič 041 829 627, po 17. uri (dec., jan.)
in Sonja Lozar 040 279 811 (feb., mar.)
Potoče: Zvonka Črmelj 051 343 131 (po 18. uri)
Kamnje: Vida Vodopivec 041 484 419
Skrilje: Stanko Rovtar 31 249 202 in Andreja Winkler 040 898 426