Vremenska napoved
Ajdovšcina

ŽUPNIJA KAMNJE
Kamnje 52
5263 Dobravlje
(05)368 80 20

Vedno aktualno

Prijava

Župnija Kamnje in Črniče

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljívost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu.
Gal 5,22–25

Odlomki Božje besede na nedeljo Svete Trojice:
1. berilo: 5 Mz 4, 32–34.39–40
2. berilo: Rim 8,14–17
evangelij: Mt 28,16–20

 

 

 

 

Stolp do neba

Neki človek se je zaljubil v slavno nemško pevko in plesalko Henriette Sonntag, ki se mu je zdela vzor popolne lepote. Nekega dne mu je prijatelj dejal: »Ali nisi opazil, da ima eno oko manjše od drugega?« Občudovalec je odgovoril: »Ni res. Eno oko ima večje od drugega!«

Ljubezen naredi, da drugega vidimo drugače. Šele potem, ko ga lahko drugače vidimo, lahko do njega postanemo drugačni. Te zmožnosti pa sami nimamo. Ljubezen ni iz nas. Dana nam je. V nasprotju z živalmi smo ljudje ustvarjeni, da bi bili »prevodni«. Nekdo jo sprejema in daje naprej, drugi ostaja zaprt. Če je že v naravnem življenju tako, koliko bolj je to odločilno za vernika. Tu se pokaže delovanje Svetega Duha. Duhovno življenje je v tem, da si prevoden.

Resnično duhovni človek se ne trudi več le iz sebe, da bi bil miren, vesel, potrpežljiv … Dokler se samo trudiš, drugega še vedno vidiš le od zunaj. In še vedno te bo na njem motilo mnogo stvari. Prej ali slej, ko bo ranjen tvoj jaz, se boš vanje obregnil. »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljívost, zvestoba …«

Duhovno življenje kristjana, vrednost njegove molitve, se pokaže v njegovih odnosih do drugega. To so binkošti. Tam se je razodel Sveti Duh in tam se je začela Cerkev. Sveti Duh nam lahko razodene drugega, zato nam samo on lahko razodene Boga. Cerkev je stavba, v kateri je pomemben drugi. Na binkošti se je začel zidati nov stolp.

Poznamo svetopisemsko pripoved o babilonskem stolpu. Običajno mislimo, da so ta stolp zidali brezbožniki, ki so hoteli izzivati Boga. Pa ni bilo tako. Zidarji so bili pobožni možje in zidali so eno od svetišč v nadstropjih, katerih ruševine lahko še vidimo v Mezopotamiji. Toda hoteli so »si narediti ime«. Niso zidali, da bi se slavilo Božje ime. Skrbelo jih je za njihovo lastno. Sad njihovega početja: govorili so en sam jezik, vendar se niso več razumeli.

Na binkošti se zgodi nekaj drugega. Govorijo vsak svoj jezik, in vendar se med seboj razumejo. Apostoli so začeli graditi drugačen »stolp do neba«. Toda preden so prejeli Svetega Duha, pred binkoštmi, so tudi apostoli kljub trudu bolj iskali, kako bi si naredili ime. Zato so pogosto razpravljali, kateri izmed njih je večji, kateri bo zasedel katero mesto v nebesih …

In skozi vse to moramo tudi mi. Dokler nas Sveti Duh ne iztrga is središča, ne moremo zidati »stolpa do neba«. »Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu,« pribije apostol Pavel. Vedel je za prepire med kristjani v prvih skupnostih. Živeti po mesu in ne po Duhu torej pomeni živeti iz sebe, v na videz pobožni vnemi, da da bi rešili sebe. Lahko si še tako izdelan in popoln, vendar nimaš Duha, dokler ne postaneš prevoden. Sad Svetega Duha je bil, da se apostoli niso več bali zase. Tudi ti pusti, da te Sveti Duh reši tebe samega.

župnik

 

 

Arhiv oznanil ...

Z Marijo deli vse, tudi križ, kot Jezus.

sv. mati Terezija   vir...

Povečaj

Verouk obvestila

Tekoča obvestila ...

Konkretni primeri kratki članki
za starše na iskreni.net...

 

 

 

 

VEROUČNA SREČANJA DANES

Z veroučnimi srečanji otroci skupaj s starši dobivajo osnovno znanje o evangeljskem oznanilu, krščanskem življenju.
Vendar znanje ni prvi cilj veroučnih srečanj. Verouk želi v skupini oplemenititi izkušnjo, ki jo otrok od najbolj nežnih let doživi v svoji družini.
Veroučna srečanja poleg "učenja resnic" uvajajo v molitev in zakramentalno življenje, krepijo medsebojne prijateljske vezi.
V letu 2016/17 je obiskovalo verouk skupaj 152 otrok (v Kamnjah okroglo 90, v Črničah 62). Z župnikom sodeluje šest katehistinj in voditelji otroškega petja ter drugih dejavnosti.

Le s skupnimi močmi in živo medsebojno povezanostjo lahko odpiramo pot Božjim dotikom.  Z njimi nas Bog sam išče in si želi bližine z nami. Verska vzgoja tako ni najprej učenje, kaj naj mi naredimo za Boga, ampak najprej pripovedovanje, kaj vse je Bog že naredil za nas.

Družinsko vzdušje je tisto, ki najprej pripravlja otrokov duh, dušo in telo, da bo zmogel v življenju dati svoj svobodni odgovor. Za to se trudimo pomagati staršem pri njihovem danes zelo napornem delu s srečanji, predavanji in druženji.

Otroci nosijo bremena vsega, kar "starejši" nismo med seboj predelali in razrešili. Zato je molitev za otroke najprej molitev za starše in katehete, da bi najprej sami sredi vsakodnevnih skrbi lahko pogumno živeli ne "za Boga" ampak "z Bogom".


VEROUK
bo po urniku še do praznika svetega Rešnjega telesa. Četrtkove skupine imate zato ta teden že zadnjo uro. Prvi teden v juniju bo še spoved in film. Starše spominjam in vabim: računajte na zadnji dan maja na udeležbo pri maši, ko je praznik in sklep šmarnic. Veroučna maša bo v nedeljo, 10. junija.

MLADI
V petek ob 20. uri se spet dobimo; sedaj bomo imeli kar redna petkova srečanja in druženja v pripravi na poletni oratorij. Pohvala novincem! Pomembno je, da smo povezani med seboj, potem blagoslov ne izostane.

OTROCI ZA OTROKE, POSVOJITEV
Pohvala otrokom, ki ste v adventu in o božiču od svojih prihrankov namenili za vrstnike v misijonih. Koledniki ste po domovih za misijone zbrali 1.050 €.
Odslej nadaljujemo z drobnimi odpovedmi za dve posvojenki: v Kamnjah ste veroučenci posvojili deklico Penlop iz Zambije, v Črničah pa ima otroški zbor že posvojeno Birtukan iz Etiopije. Odslej boste tudi veroučenci v Črničah skupaj z zborom po razredih skrbeli zanjo.
Vsak razred ima svojo vazo, kamor dajete denar, ki ste ga prihranili. Denar v vazi ima smisel, če je zadaj odpoved kaki dobrini.

VEROUČENCI – SKUPAJ LAHKO POMAGAMO!
PENLOP KAWEME živi v Ndoli v Zambiji, kjer deluje misijon St. Joseph's. Tam je deloval slovenski misijonar p. Miha Drevenšek. Po njegovi smrti leta 2011 je projekt botrstva prevzel italijanski misijonar brat Camillo Venturini. Penlop (rojena 23. 7. 2008) je stara devet let in hodi v 3. razred osnovne šole. Prihaja iz družine s petimi otroki. Rada bi nadaljevala šolanje, a ji družina tega ne more omogočiti. Osnovna šola v Zambiji traja sedem let. Sledi ji petletna srednja šola. Ko otrok plača šolnino, lahko začne s poukom, ki se začne februarja. Če nima denarja za učbenike, jih preprosto nima. Več kot 1200 zambijskih otrok ima botre v Sloveniji. Po podatkih  je v zadnjem razredu osnovne šole večina otrok (90 %) brez učbenikov.
Vsak boter plačuje mesečno 12,00 evrov ali letno 144,00 evrov. S tem zneskom se krijejo stroški šolnine, šolske uniforme, dobi tudi zvezke in knjige, ki jih potrebuje.
Z majhnimi odpovedmi, ki se našim otrokom ne bodo poznale, bomo v župniji Kamnje pomagali Penlopi in ji omogočili šolanje. »Ne moremo delati velikih stvari –l delamo lahko le majhne stvari z veliko ljubeznijo,« je dejala sv. mati Terezija. Star pregovor pravi: »Zrno na zrno pogača. Kamen na kamen palača.«  Mi pa dodajamo: »Evro na evro šolnina za Penlopo.

katehistinje in župnik

 

VEROUČNE MAŠE
Lani smo začeli z veroučnimi mašami. Nekateri ste se kljub obveznostim lepo odzvali. Lepo prosim starše, da tudi letos podprete to tedensko mašo, h kateri naj pride več otrok. Ne pustimo, da otroci potonejo v posvetnosti, omogočimo jim stik s evharistijo. Med tednom lahko tudi zapojemo mladinske pesmi, če nas je več pri maši.
Ta teden bo v sredo v Skriljah.

* * *

URNIK VEROUKA 2017-18

Urnik smo uskladili skupaj s katehetinjami.  Upam, da boste starši s čim manj slabe volje in skrbi lahko prilagodili obveznosti. Kateheza je pomembna in je ne moremo primerjati z drugimi dejavnostmi. Usklajene ure pa je zelo težko prestavljati, ker se potem poruši ves sistem. Kar bo možno, se bomo še lahko dogovorili.

Knjige bodo na razpolago v župniji. Lahko jih tudi sami nabavite v knjigarni zvonček. Pozanimajte se pri drugih starših za rabljene učbenike.  PDF-urnik

KAMNJE

ČRNIČE

1. r.

2. in 4. četrtek v mesecu ob 17.30 skupaj s starši*
(za obe župniji skupno srečanje največ 45 minut, vsaj eden od staršev)

Praznujmo
in se veselimo

2. r.

poned. ob 17.00

Praznujemo
z Jezusom

 

   

3. r.

torek  ob 17.00

Kristjani praznujemo skupaj

2. in 3.  r.

četrtek ob 15.00

Kristjani praznujemo skupaj

4.  r.

četrtek ob 16.30

Pot v srečno življenje

4.  in 5 r.

četrtek ob 16.00

Pot v srečno življenje

5. r.

torek ob 17.00
(sp. učilnica)

Znamenja na poti k Bogu

 

 

 

6. in 7. r.

četrtek ob 16.30

samo litur. zv.

6. in 7. r.

torek ob 16.00

Naše življenje v Cerkvi

birmanci
(8.  9.  r.)

torek ob 15.00
(9. r. 1. možnost)

torek ob 16.00**
(8. r. 2. možnost)

Sveto pismo
(Youcat birma)

birmanci
(8.  9.  r.)

sreda ob 15.30

Sveto pismo
(Youcat birma)

Otroci do 7. razreda imajo tudi liturgični zvezek.
Prispevek za knjige poglejete v ceniku in prineste v ovojnici s pripisom, za koga gre.

pevski zbor

petek ob 17.00

pevski zbor

v nedeljo, takoj po maši

Program popoldne v Kamnjah sredo ob 17.00

Mladinsko srečanje skupaj ob petkih zvečer v Kamnjah.

Starši, spodbudite otroke tudi k sodelovanju v skupini strežnikov, pevskem zboru, popoldne v Kamnjah,  pritrkovalcih ...

­

* Starši, ki vpisujete na novo v prvi razred, prosim, ne ustrašite se verouka skupaj s starši. Ne gre za dodatno nalaganje in dodajanje. Pri tem vam grem na proti z »manj količine in več stika«. Dobivali se bomo vsak drugi teden tako, da tudi vi odnesete nekaj hrane, ki je vi odrasli še kako potrebujemo.

Lepo je, če utegneta priti oba starša, vsekakor pa vsaj eden. Poznejša ura ob četrtkih, upam, da ne bo delala prevelikih preglavic.

** Birmanci v Kamnjah imate dve možnosti, načelno ob 15.00 9.r in uro kasneje 8. r.. lahko pa izberete drugo skupino, če se vam obveznosti pokrivajo. Vsebina je za obe skupini enaka.

župnik

 

Vsebine za današnje družine, primeri in spodbude za starše ...

* * *

 

Naredimo nekaj, da bo drugače,
pobuda za letos

Starše res vabim h korajžnemu skoku v letošnjo pobudo "Bodimo kratko skupaj v stiku vsak dan". Letos ne želim dajati poudarka na zunanjih spodbudah, sestankih, srečanjih, predavanjih ... Predlagam, da korajžno začnemo rajši z majhnim in na nasprotnem koncu. Verjemite, da bo delovalo! Vsi, zlasti pa starši in otroci potrebujete protistrup in zdravilo za vse večji pritisk časa.

Gre za podvig, da v svoj družinski ritem vpeljete tri minute skupne preproste molitve.
Uspelo boste le, če boste določili, kdo bo kateri dan "dežuren", da poskrbi, da pridete skupaj. Brez tega vas bo življenje povozilo.
Če vsi družinski člani še niso takoj za, začnite z malim in vztrajajte, kasneje z majhnimi čudeži se vam bodo pridružili. Odpor v nas in zunaj nas je nekaj povsem normalnega in pričakovanega.

Ne komplicirajte! Samo nekdo vedno začne, se pokriža, prebere katerikoli stavek ali odlomek iz enega od evangelijev (Sveto pismo). Danes so odlomki dostopni tudi na telefonih. Potem Očenaš, Zdrava Marija ... Ko dozori, lahko vsak zmoli eno Zdrava Marijo ali pa skupaj eno desetko. Ostanite rajši pri majhnem, vendar zvesti.
 

Zadajte si izziv, "tekmujte", kdo je bil v zadnjem tednu bolj spreten pri tem, da vas spravi skupaj. Kar  nekaj krat somi že povedali, kako so doma otroci sami prišli reči starejšem: Dajmo zmolit, ker potem moramo iti in narediti še to in to ... Kar hitro zadeva postane "meso in kri" družine.

Pazite, kajti ne bo šlo vedno gladko. Zato vztrajate, šele po treh tednih jemanja tablete, se bodo pokazali sadovi. Ti pa bodo za vašo družino presenetljivi."V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil" (Mt 25,23).

V vse večjo uhajanje časa nas pelje pomankanje stika. V družini sicer pridemo skupaj, vendar smo med seboj kljub dobri volji lahko zelo oddaljeni.

Na začetku se vam zdi neizvedljiva, vendar deluje. To bo v vašo družino prineslo več dobrega, kot vsa predavanja in vsi drugo trdni sklepi, ki jih naredite. Težava namreč ni v naši volji niti v pomankanju časa. Začne se s stikom. Stik pa se zgodi ko naredimo prostor, ko dva ali trije skupaj izrečeta molitev. Potem Bog sam poskrbi za presenečenja.

Treba je nekaj narediti, da nas vsakdanje življenje ne bo izpilo in tudi naše v versko življenje  ne bo postalo gluhonemo, brez veselja, brez presenečenj.

Zakaj bi čakali, da nas šele rak, druga bolezen ali smrt ustavi, da pridemo skupaj? Bog ima za družino v teh časih sijajne načrte. Le pridružimo se jim.

Pošljite kakšno izvirno zamisel, ki sto jo naredili, da vam bo pobuda stekla.

Kako lahko premagate
stres ob začetku šole ..
.